Psychologia stresu

W pracy z klientami odczuwającymi częsty stres, zwracam szczególną uwagę na diagnozę poprzedzoną wywiadem wstępnym. Doświadczenie i wiedza z zakresu psychologii stresu, to fundament dalszej pracy z Pacjentami, prowadzący do zmiany mechanizmów działania, sposobów radzenia sobie ze stresem oraz postrzegania własnej osoby i trudnych sytuacji w których się znaleźli.​
Jeśli odczuwasz stres, stałeś się nerwowy, coraz częściej miewasz bóle głowy, problemy ze snem lub obserwujesz wyczerpanie emocjonalne czy stany depresyjne zgłoś się do nas. Pomożemy określić problem i wyeliminować lub znacznie zmniejszyć poczucie stresu.

Praca pod presją, brak czasu dla siebie i własnych spraw, częste poczucie zagrożenia, wyczerpanie emocjonalne, to tylko niektóre elementy w których odczuwamy stres. Jest on stanem, który pochodzi od nas samych. To my reagujemy stresem na trudne sytuacje, które nas spotykają.

Większość ludzi nauczyło się uważać, że stres pochodzi z zewnątrz. Stresują się, bo spotykają ich trudne, stresujące sytuacje. Myślenie takie zamyka drogę do budowania własnych kompetencji w postaci pozytywnych reakcji na sytuacje trudne.

Poznanie siebie, swoich obaw, stylów i mechanizmów, jakimi się posługuje dana osoba, to droga bez której nie da się wyeliminować poczucia zagrożenia, a co za tym idzie, zminimalizować stres.

W roku 2012 psycholog Ewa Żurczak przeprowadziła badania psychologiczne na temat wpływu odczuwanego stresu w pracy, sposobów radzenia sobie ze stresem na wypalenie zawodowe handlowców. Badania były przeprowadzone w Warszawie. Objęto nimi pracowników kilku firm, które określały swoim pracownikom budżet do pozyskania od klientów. Przeprowadzone badania miały na celu odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania:

 1. Czy istniej związek między stresem odczuwanym w pracy a wypaleniem zawodowym pracowników ?
 2. Czy istnieje związek między sposobami radzenia sobie ze stresem pracowników, a wypaleniem zawodowym ?
 3. Czy mężczyźni różnią się od kobiet poziomem stresu odczuwanego w pracy ?

WNIOSEK 1:

Analiza wyników badań jasno potwierdza istotny związek pomiędzy ilością odczuwanego stresu w pracy, na wypaleniem zawodowym pracowników. Im większe jest nasilenie stresu u pracownika, tym szybciej występuje u niego Zespół Wypalenia Zawodowego.

WNIOSEK 2:

Hipoteza badawcza w przypadku związku wypalenia zawodowego ze sposobami radzenia sobie ze stresem, również potwierdziła się w badaniach.

Większość pracowników stosowała intuicyjne, unikowe i skoncentrowane na emocjach sposoby radzenia sobie ze stresem. Stosowanie takich mechanizmów radzenia sobie ze stresem jest nieefektywne i szybko prowadzi do wypalenia zawodowego, a poprzez to częstą absencję w pracy i znaczny spadek efektywności pracy. Obniża samoocenę .

Podstawę do rozwoju wypalenia zawodowego stanowi notoryczne poczucie niepowodzenia w zmaganiu się ze stresem.

WNIOSEK 3:

Badania te wykazały również, że mężczyźni nie różnią się w sposób istotny statystycznie pod względem odczuwanego stresu w pracy. Co jest istotną informacją w przypadku układania planów szkoleniowych i ścieżek rozwoju oraz programu wspierania pracowników.

( Badania opracowała i przeprowadziła mgr Ewa Żurczak)

ZDROWOTNE SKUTKI ODCZUWANEGO STRESU TO:

 • wypalenie zawodowe
 • brak motywacji do pracy, spadek efektywności pracy
 • wrzody żołądka i dwunastnicy
 • choroby układu krążenia
 • bóle głowy, karku i szyi
 • wyczerpanie emocjonalne
 • depresja, nerwica, stany lękowe
 • brak wiary we własne siły
 • głośne mówienie, bezsenność, koszmary senne