TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ (6-14 lat)

Prowadzimy nabór na zajęcia socjoterapeutyczne oraz trening umiejętności społecznych prowadzone przez wykwalifikowaną socjoterapeutkę i certyfikowanego trenera umiejętności społecznych Magdalenę Kasicę. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godzinie 17:00 Cykl treningów TUS – to 12 spotkań

NA CZYM POLEGAJĄ TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH?

Jest to forma pomocy adresowana do dzieci i młodzieży, w której czynnikiem leczącym jest praca z grupą rówieśniczą, do 8-10 osób, dzięki której dziecko może w bezpieczny dla siebie sposób, realizować potrzebę przynależności i akceptacji. Zadaniem socjoterapeuty jest zdiagnozowanie przyczyn trudnych zachowań czy przeżyć dziecka w relacjach z innymi, a następnie z pomaga w ich zrozumieniu i przezwyciężeniu. Socjoterapeuta, dobiera takie metody i techniki pracy, aby dziecko mogło nabyć poprawne sposoby i postawy funkcjonowania społecznego.

DLA KOGO JEST TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ?

Jest to metoda dla dzieci i młodzieży, które:
– czują się odrzucone przez inne dzieci,
– unikają rywalizacji nawet tej zdrowej,
– mają trudności w przestrzeganiu zasad współżycia społecznego,
– przejawiają trudności szkolne,
– mają kłopot z nawiązywaniem kontaktów z innymi,
– mają niskie poczucia własnej wartości,
– zbyt szybko się wycofują,
– czują się zawstydzone,
– bywają nadmiernie impulsywne nie panujące nad złością

KONSULTACJE SOCJOTERAPEUTYCZNE:

Przed zakwalifikowaniem do grup socjoterapii oraz treningu umiejętności społecznych z każdym uczestnikiem przeprowadzamy wywiad psychologiczny, w którym uczestniczy i dziecko i rodzic. Na podstawie wywiadu wspólnie z rodzicem podejmowana jest decyzja jaka forma pomocy będzie optymalną dla dziecka.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieprzeprowadzenia zajęć w przypadku braku odpowiedniej liczby chętnych.

Data:

Cena:

Miejsce:

Centrum Terapii Naturalnych,
ul. Bukowińska 22A / 102
02-703 Warszawa